Bakgrunn og aktiviteter

Leder for den administrative virksomheten ved Institutt for lærerutdanning.

Oppgaver og ansvarsområder:

Bakgrunn:

  • Lærerutdanning med master i undervisningsvitenskap (norskdidaktikk)
  • Juridiske fag

Tidligere arbeidserfaring:

  • Arbeid med administrasjon og ledelse ved HiST og NTNU siden 2008
  • Organisasjonsarbeid i studentfagforeningen Pedagogstudentene: Redaktør for nasjonaldekkende medlemsblad, leder av sentral kontrollkomite
  • Ulike styreverv

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Wormdal, Øystein. (2012) Pedagogstudentene 10 år. 2012.