Bakgrunn og aktiviteter

Leder for finmekanisk verksted ved NV-fakultetet.

Ansvarlig for kundemottak, fordeling og oppfølging av oppdrag på verkstedet, budsjett og generell daglig drift.

Er bestiller for finmekansik verksted.

Har bakgrunn som maskinarbeider og har jobbet ved NTNU siden 2003.