Bakgrunn og aktiviteter

Oskar Angenete er ansatt som spesialist i radiologi på St Olav hospital der hans arbeidsoppgaver primært er å utføre og tolke bildediagnostikk samt utføre intervensjoner i muskel/skjelett-området. Som spesialist er han også engasjert i kvalitetsutvikling, metodeutvikling og undervisning av kolleger og studenter.

Han er også forsker med PhD i radiologi, engasjert i en stor, multisenter studie på juvenil idiopatisk artritt. Hans oppgave er å designe, utføre og analysere MR-undersøkelser. Målet med PhD-arbeidet var å validere metodene og lage scoring-system for MR og CBCT. Fremtidige prosjekter skal blant annet korrelere bildedata mot kliniske data.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Angenete, Oskar W; Angenete, Oskar W.. (2022) Imaging of the temporomandibular joint in children with juvenile, idiopathic arthritis; references and novel scoring systems for active and permanent disease. 2022. ISBN 978-82-326-6430-6.