Bakgrunn og aktiviteter

Oskar Angenete er ansatt som spesialist i radiologi på St Olav hospital der hans arbeidsoppgaver primært er å utføre og tolke bildediagnostikk samt utføre intervensjoner i muskel/skjelett-området. Som spesialist er han også engasjert i kvalitetsutvikling, metodeutvikling og undervisning av kolleger og studenter.

Han er også PhD-kandidat, engasjert i en stor, multisenter studie på juvenil idiopatisk artritt. Hans oppgave er å designe, utføre og analysere MR-undersøkelser. Målet er å validere metoden, lage et scoring-system samt korrelere dette mot kliniske data.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner