Bakgrunn og aktiviteter

  • Fastlønn
  • Brukerstøtte
  • Lønnslån
  • Svalbardskatt
  • Bekreftelser på utenlandsopphold/forskertermin - koding av lønn opptjent i utlandet