Bakgrunn og aktiviteter

 

Designviter og designpedagog, med en fortid som typograf og ingeniør.

I 1999 doktorerte jeg med en kunnskapsteoretisk avhandling om hundre års eksperimentell leselighetsforskning, «Knowledge construction in typography: the case of legibility research» (som mottaker av britiske universitetsrektorers Overseas Research Student Award), ved Department of Typography & Graphic Communication ved University of Reading.

Jeg er grunnlegger av NTNUs fargevitenskapslaboratorium (The Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory), NTNUs Bachelor i grafisk design og NTNUs Master i interaksjonsdesign. Videre spilte jeg en sentral teamrolle ved opprettelsen av sivilingeniørstudiet som i dag er NTNUs Master in Applied Computer Science.

Jeg var i en årrekke studieprogramleder for Bachelor i grafisk design, og i en årrekke regelmessig gjestelærer ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. I treårsperioden 2012–2015 var jeg dosent («Reader») og studieprogramleder for masterstudiet i informasjonsdesign ved University of Reading. Siden 2004 har jeg årlig undervist norske designstudenter i Roma om byens epigrafiske skrifttradisjon. Jeg opptrer også årlig som gjestelærer ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.

I tillegg til ymse undervisnings- og veiledningsoppgaver gjennom skoleåret – som inkluderer veiledning av doktorgradsstudenter, veiledning av mastergradsprosjekt, veiledning av presentasjonsmappen til avgangsstudentene ved Bachelor i grafisk design, enkeltforelesninger om informasjonsgrafikkens historie, og ansvar for den årlige studieturen til Roma – har jeg for tiden undervisnings- og veiledningsansvar for følgende tre emner: Typografi 1 (7,5 sp), Redaksjonell design 1 (7,5 sp) og Typografihistorie (15 sp).

Jeg har vært nestleder i Universitets- og høgskolerådets nasjonale Profesjonsråd for designutdanning, visepresident i the International Institute for Information Design, og er for periodene 2017–2021 og 2021–2025 ansattrepresentant i styret til Fakultet for arkitektur og design [og billedkunst] ved NTNU, samt medlem av fakultetets ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger (fra 2021 som varamedlem). Jeg har også vært AD-fakultetets representant i en tverrfakultær arbeidsgruppe (2018–2021) for utvikling av et nytt opplegg for pedagogisk basiskompetanse ved NTNU (med et nytt emne underveis mot lansering: Signaturpedagogikker i arkitektur-, design- og kunstutdanninger). Dessuten har jeg vært leder av studieprogramrådet for Institutt for design sine BA- og MA-utdanninger på campus Gjøvik i perioden 2017–2021. Jeg er de facto fagreferent for design- og mediefaglig litteratur ved NTNUs campusbibliotek på Gjøvik. For øvrig har jeg i en årrekke vært medlem av redaksjonsrådet til Form Akademisk, og jeg har tidligere vært redaktør for bokanmeldelser i Information Design Journal.

Jeg vurderer med ujevne mellomrom designfaglige artikler for vitenskapelige tidsskrifter, designfaglige papers for vitenskapelige konferanser, bokmanus for forlag, designfaglige utdanningsprogram for organ for utdanningskvalitet, designfaglige søknader til kunstneriske stipendprogram, designfaglige forskningsprosjektsøknader til nasjonale forskningsråd og andre finansieringsorgan, samt kompetansen til søkere til designfaglige stillinger ved universiteter og høyskoler. Med ujevne mellomrom er jeg også ekstern sensor/opponent for designfaglige doktorgradsoppgaver i inn- og utland. I 2021 og 2022 er jeg jurymedlem i den tradisjonsrike institusjonen «Årets vakreste bøker», i regi av Grafill.

Jeg foredrar med ujevne mellomrom for organisasjoner og bedrifter, gjesteforeleser med ujevne mellomrom ved universitet i inn- og utland, er medredaktør av Information design: research and practice (Routledge, 2017), og arrangør av dagskonferansen Trykkteknologi, farge, design (NTNU, 2017).

Pågående forsknings- og/eller bokprosjekt: «effektiv automatisert ordeling av sammensatte ord», «leselighetsforskning som et modernitetsprosjekt», «typografiens rolle i visuell og skriftspråklig kommunikasjon».

 

Aktuell formidling / faglig foredrag:

Hva er typografi? Et seks timers endags-foredrag om typografiens rolle i visuell og skriftspråklig kommunikasjon.

For studenter ved Avdeling Design (Grafisk design og illustrasjon) ved Kunsthøgskolen i Oslo, tors. 31. oktober 2019.

For studenter ved Institutt for design (Visuell kommunikasjon) ved Universitetet i Bergen, tirs. 1. oktober 2019.

For ansatte i Bouvet ASA, Oslo, fre. 6. september 2019.

For studenter ved Bachelor i visuell kommunikasjon ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Drammen, man. 11. februar 2019.

For studenter ved Institutt for design (Visuell kommunikasjon) ved Universitetet i Bergen, tirs. 2. oktober 2018.

For studenter ved Bachelor i visuell kommunikasjon ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Drammen, tors. 8. mars 2018.

For ansatte i Blank AS, Oslo, fre. 2. februar 2018.

For elever og ansatte ved Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole Ringsaker (samt inviterte mediegrafikerlærlinger fra Hamar katedralskole), Moelv, tors. 23. november 2017.

For studenter og ansatte ved Institutt for design ved Universitetet i Bergen, tors. 14. september 2017.

For ansatte i Tank Design AS, Oslo, fre. 25. august 2017.

For ansatte i Type It AS, Trondheim, tors. 30. mai 2017.

I regi av Grafill (Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon), i to deler, ved Digs og Work-Work i Trondheim, tors. 8. og fre. 9. desember 2016.

 

Publikasjoner

Black, Alison, Paul Luna, Ole Lund, and Sue Walker (eds). 2017. Information design: research and practice. New York and London: Routledge [xvi + 750 pp.] Look inside

Lund, Ole. 2010. ‘Appendix: Ole Lund: Trykkskriftene i Jan van Huysums Blomsterstykke (1840)’, pp. 557–560; appendix to Vigdis Ystad, ‘Jan van Huysums Blomsterstykke’, pp. 544–556, in At være sig selv nærværende: Festskrift til Niels Jørgen Cappelørn, edited by Joakim Garff, Ettore Rocca and Pia Søltoft. Copenhagen: Kristelig Dagblads Forlag

Lund, Ole. 2006. ‘Easy going operationalism’. Progetto Grafico (Roma/Milano), vol. 4, no. 8, pp. 16–20

Lund, Ole. 2005. ‘Il dibattito pubblico sull’alfabeto per i segnali stradali di Jock Kinneir’. Progetto Grafico (Roma/Milano), vol. 3, no. 4/5, pp. 128–149

Lund, Ole. 2004. ‘Evidence-based typography or easy-going operationalism?’. In Proceedings of the first international conference on typography and visual communication: history, theory, education: June 2002 Thessaloniki, pp. 93–98. Thessaloniki: University of Macedonia Press [tilgjengelig fra ResearchGate]

Lund, Ole. 2003. ‘The public debate on Jock Kinneir’s directional road signs and road sign alphabet’. Typography Papers, no. 6, pp. 103–126 [tilgjengelig fra ResearchGate; og fra Jock Kinneir Library]

[Lund, Ole and Sergio Polano]. 2001. ‘Encyclopædia of 20th century graphic design periodicals: Supplement 1 [Scandinavia & Italia]’. Dot dot dot: visual culture magazine, no. 2, p. 78

Lund, Ole. 1997. Review article of Colin Wheildon, ‘Type & layout: how typography and design can get your message across – or get in the way’. Information Design Journal, vol. 9, no. 1, pp. 74–77

Lund, Ole. 1997. ‘Why serifs are (still) important’. Typography Papers, no. 2, pp. 91–104 [tilgjengelig fra ResearchGate]

Lund, Ole. 1996. ‘Bokessay: Skriften som grafisk medium’. Prosa, no. 1, pp. 22–26

Lund, Ole. 1995. Review article of Kim Pedersen and Anders Kidmose, ‘In black & white: an r & d report on typography and legibility’. Information Design Journal, vol. 8, no. 1, pp. 91–95

Lund, Ole. 1991. Skriftprøver. Oslo: Brødr. Fossum

 

Undervisning

IDG 2312 Typografihistorie (15 sp)

IDG 1101 Typografi 1 (7,5 sp)

IDG 2014 Redaksjonell design 1 (7,5 sp)

og som som fast bidragsyter i følgende emner

IDG 1051 Informasjonsgrafikk (7,5 sp)

IDG 3014 Emneoverbyggende prosjekt, mappe og avgangsutstilling (7,5 sp)