Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver i kompetansegruppen ved Avdeling for dokumentasjonsforvaltning (DOKU). Jobber med avdelingens nettsider og interne kommunikasjon, samt formidling og digitalisering.

Ansvarsområder

 • DOKUs eksterne nettsider og intranett
 • Opplæring av saksbehandlere, ledere og dokumentasjonsforvaltere
 • Lærings- og arbeidsprosesser tilknyttet digitalisering

Kompetanse

 • Prosess- og systemutvikling innenfor web og IT
 • Programmering for web, akademisk analyse og generelt
 • Universell utforming, optimalisering og drift av nettsider
 • Bruk av teknologi til læring og forenkling av arbeidsprosesser

Erfaring

 • Undervisning i statsvitenskap, administrasjon og organisasjon, politisk økonomi, akademisk skriving og samfunnsvitenskap, samt grunnskole
 • Kvalitativ og kvantitativ analyse
 • Koordinering av etter- og videreutdanning på institutt

Utdannelse

 • Sammenliknende Politikk, Master
 • Politisk Økonomi, Bachelor
 • Idéhistorie, Grunnfag
 • Media og kommunikasjon, Yrkesfag

Kurs

 • Workshopledelse (Bouvet, 2019)
 • Innføringskurs i offentlig forvaltning av dokumentasjon og arkiv (Norsk Arkivråd, 2019)
 • Digital transformasjon i kunnskapsorganisasjoner (NTNU, 2019)
 • Klasseledelse (PVS, 2016)