Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver i kompetansegruppen ved Avdeling for dokumentasjonsforvaltning (DOKU). Prosjektleder for NTNU Sak Brukerstøtte siden mai 2021. Jobber bredt med digitalisering, teknisk utvikling, organisering og kommunikasjon.

Ansvarsområder

 • NTNU Sak Brukerstøtte, som skal sikre en robust og skalerbar brukerstøtte for nytt verktøy og NTNU helhetlig
 • DOKUs interne og eksterne kommunikasjon, inkludert nettsider, intranett og arkivplan
 • Koordinering og oppfølging av DOKUs brukerstøtteapparat
 • Skjemaverktøyet MachForm og samarbeid med IT-avdelingen om drift og forvaltning

Verv

 • Nestleder i Samfunnsviterne NTNU siden oktober 2021

Kompetanse

 • Tjenesteutvikling og modellering av konsepter
 • Prosess- og systemutvikling innenfor web og IT
 • Programmering for web, akademisk analyse og generelt
 • Universell utforming, optimalisering og drift av nettsider
 • Utvikling og digitalisering av lærings- og arbeidsprosesser

Erfaring

 • Undervisning i statsvitenskap, administrasjon og organisasjon, politisk økonomi, akademisk skriving og samfunnsvitenskap, samt grunnskole
 • Kvalitativ og kvantitativ analyse
 • Koordinering av etter- og videreutdanning på institutt

Utdannelse

 • Sammenliknende Politikk, Master
 • Politisk Økonomi, Bachelor
 • Idéhistorie, Grunnfag
 • Media og kommunikasjon, Yrkesfag

Kurs

 • Prosjektledelse (NTNU 2020)
 • Workshopledelse (Bouvet 2019)
 • Innføringskurs i offentlig forvaltning av dokumentasjon og arkiv (Norsk Arkivråd 2019)
 • Digital transformasjon i kunnskapsorganisasjoner (NTNU 2019)
 • Klasseledelse (PVS 2016)