Bakgrunn og aktiviteter

Olav Bjarte Fosso (1958) er professor ved Institutt for elkraftteknikk. siden 2002. Han har tidligere hatt stillinger som seniorforsker ( - 2002) og vitenskapelig rådgiver (2002 - 2013) ved SINTEF Energiforskning. Fosso har siv.ing og Dr.ing grad innen elkraftteknikk fra NTNU. Han var instituttleder ved institutt for elkrafteknikk fra 2009 - 2013. Han var leder for Tematisk satsingsområde på Energi  ved NTNU fra september 2014 - september 2016. Fra 2021, har an rolle som vitenskapelig koordinator i FME Cineldi (Smartgrids). Forskningsaktivitetene omfatter planlegging i vannkraftbaserte systemer, analyse og optimalisering av kraftnett, integrasjon av fornybare energikilder samt smarte nett

Styrer/Komiteer

  • Internasjonalt: Deltatt i en rekke internasjonale arbeidsgrupper innenfor IEEE og CIGRE og har vært formann i CIGRE SC C5 Elektrisitetsmarkeder og regulering samt medlem i CIGRE Teknisk komite (2008 - 2014) og er nå utnevnt til "Honorary Member of CIGRE"
  • Associate Editor: "Journal of Modern Power Systems and Clean Energy Systems" (2021 - )
  • Editor:"International Transactions of Electric Power Systems" (2011-2016)
  • Editorial Advisory Panel: "Electric Power Systems Research "  (2002 - 2013)
  • Ekspert evaluator:  Horizon 2020, Swiss National Science Foundation,  Dutch research agency Technology Foundation STW,  ASTAR in Singapore and Science Foundation Ireland (SFI).
  • Styreformann i NOWITECH (Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology)
  • Styremedlem i Energi21 (2015 - 2018)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2022

2021

2020

2019

2018