Bakgrunn og aktiviteter

Olav Bolland er dekan ved fakultet for Ingeniørvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU.

Proefessor i termisk kraftproduksjon

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner