73412243 41452642
Kjemi 4, 4.153, Sem Sælandsvei 6

Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Arbeidsområde

 

  • Analyse av alginat og alginatgeler
  • Produksjon av alginatoligomerer med definert sammensetning og sekvens.
  • Alginat lyaser og mannuronan-C5 epimeraser.
  • Analyse av mono/ oligosakkarider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Aarstad, Olav Andreas. (2013) Alginate sequencing -Block distribution in alginates and its impact on macroscopic properties. 2013. ISBN 978-82-471-4145-8.