Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Klev, Roger; Vie, Ola Edvin. (2014) Et praksisperspektiv på ledelse. Cappelen Damm Akademisk. 2014. ISBN 978-82-02-39472-1.

Del av bok/rapport

  • Vie, Ola Edvin. (2018) DEVELOPING NOVEL INSIGHTS AND LEARNING FROM PAST EXPERIENCE THROUGH APPLYING A CRITICAL INCIDENT EVALUATION METHOD?. EURAM 2018. Research in Action.
  • Tengblad, Stefan; Vie, Ola Edvin. (2015) Managerial work. Handbook of Research on Managing Managers.
  • Klev, Roger; Vie, Ola Edvin. (2014) Innledning. Hvorfor trengs en praksisnær tilnærming til ledelse?. Et praksisperspektiv på ledelse.
  • Vie, Ola Edvin. (2014) Personalansvar som hverdagsledelse - omsorg og emosjonelt arbeid. Et praksisperspektiv på ledelse.
  • Arman, Rebecka; Vie, Ola Edvin; Åsvoll, Håvard. (2012) Refining Shadowing Methods for Studying Managerial Work. The Work of ManagersTowards a Practice Theory of Management.
  • Tengblad, Stefan; Vie, Ola Edvin. (2012) Management in practice: Overview og classic studies on managerial work. The Work of ManagersTowards a Practice Theory of Management.
  • Vie, Ola Edvin. (2012) R&D managers leading knowledge workers with care. The Work of ManagersTowards a Practice Theory of Management.
  • Rolfsen, Monica; Vie, Ola Edvin. (2006) Teamwork as an Educational Tool for Engineers. Assuring University Learning Quality: Cross-Boundary Collaboration.

Rapport/avhandling