Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg er HR-medarbeider ved Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP).

Mine arbeidsoppgaver er hovedsaklig knyttet til lederstøtte, personaladministrasjon- og forvaltningsoppgaver for IKPs ledere og ansatte.

Du finner meg i administrasjonen ved IKP mellom Kjemiblokk 4 og 5,  Kjemiblokk 4, rom 4.166. Velkommen innom!

 

Arbeidsområde

 • Lederstøtte innen HR-feltet for instituttetsledelse, gruppeledere og prosjektledere
 • Ansvar for instituttets bemanningsoversikt, forvaltning av strategisk stillingsplan og stillingsregnskap
 • Kontaktpunkt for ansatte og for fakultetet i HR-relaterte saker
 • Rekruttering A-Å
 • Mottak (onboarding)/oppfølging av nye medarbeidere
 • Avtaler, permisjoner, forlengelser og avvikling av arbeidsforhold
 • Attester
 • Medarbeidersamtaler, arbeidsmiljøundersøkelser
 • Oppfølging av sykemeldte (IA-arbeid)
 • Kartlegginger/prosjektarbeid
 • Optimalisering, forenkling og videreutvikling av prosedyrer og arbeidsflytprosesser innen eget fagområde

Utdanning

 • Prosessledelse
 • Human Resources Managment
 • Pedagogikk
 • Offentlig godkjent bioingeniør


Tidligere arbeidsområder

 • HR, NTNU - 2014 - dd:

Fakultet for naturvitenskap (NV); Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP)

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH); Institutt  for klinisk og molekylær medisin (IKOM)

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH); Institutt for laboratoriemedisin, barne -og kvinnesykdommer (LBK)

 • Overingeniør NTNU 2006 - 2015:

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH);

Faggruppe for immunologi

Faggruppe for anatomi, patologi og rettsmedisin, forskningsgruppe Breast Cancer Subtype

 • Bioingeniør , St Olavs Hospital HF, 1991 - 2006:

Avdeling for Patologi