Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg er utdannet sosiolog ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Jobber som stipendiat ved Institutt for sosialt arbeid tilknyttet prosjektet LIFE - learning to innovate with families.

Hovedveileder: Bente Heggem Kojan

Biveileder: Willy Lichtwarck

 

Om LIFE

Hovedfokuset i LIFE er at sosialarbeiderne som skal hjelpe familier med sammensatte og komplekse problemer trenger innovative tilnærminger og ferdigheter. Utvikling av ny kunnskap, kompetanse og metoder står derfor sentralt. LIFE startet høsten 2016, og avsluttes høsten 2019. De fem landene som deltar er Sverige, Slovenia, Italia, Portugal og Norge.

Prosjektleder i Norge: Willy Lichtwarck

Finansiering: EU, Erasmus+

 

Om studien

The study explores social work practices with families in Norway, Italy and Slovenia from two perspectives. The first perspective concerns how professionals perceive opportunities and challenges for social work practices with families within different organisational frameworks. Individual and focus group interviews with professionals in all three countries have been conducted. The changing relationship between policy and family in different welfare contexts, theoretically frame the findings. Based on interview material with professionals and round table discussions amongst professionals participating in the LIFE project, the study adopts an everyday life approach to family social work, paying special attention to children. This makes the second perspective, within which the concept of practices is just as central. Through Comic Strip Conversations with children in the three countries, the study explores how children understand and experience their everyday life.

 

Underviser eller veileder i følgende emner

BBV1001 Barnevernspedagogen som profesjon og sosialpedagogikk som tilnærming

HSAR2006 Barnevern

HBVE303P Barnevernsfaglig praksis i tjenester og tiltak for utsatte barn og unge

HVUT8028 Psykisk helse hos barn og unge

Lektorutdanningen i kroppsutøving og idrettsfag for trinn 8 - 13

 

Universitetspolitiske verv

2017: Medlem i arbeidsgruppen for Forskningsdagene 2017 på Tunga

2017 - 2018: Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i NTNU-styret

2017 - 2018: Vara for midlertidig vitenskapelig ansatte i instituttstyret ved Institutt for sosialt arbeid

2018 - : Leder av arbeidsgruppen for Forskningsdagene 2018 på Tunga

2018 - 2019: Leder av Interesseorganisasjonen for midlertidig vitenskapelig ansatte ved NTNU (DION)

2018 - : Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Forskningsutvalget ved Institutt for sosialt arbeid

2018 - : Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i instituttstyret ved Institutt for sosialt arbeid

2018 - : Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i programråd for ph.d. i samfunnsvitenskap

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Andresen, Silje Aurora; Henriksen, Ida Marie; Jakobsen, Thomas Sætre; Jones, Michael; Røkkum, Nina Helen Aas. (2019) Medvirkning, makt og avmakt i universitetsdemokratiet. Universitetskamp.

Rapport/avhandling

  • Røkkum, Nina Helen Aas. (2016) Assistert farskap. En kvalitativ studie av menns erfaringer med infertilitet og assistert reproduksjon. 2016.
  • Røkkum, Nina Helen Aas; Smeplass, Eli; Tjora, Aksel. (2016) En vurdering av begrepet "science capital" og dets relevans i norsk kontekst. 2016.