Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg er utdannet sosiolog ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Jobber som stipendiat ved Institutt for sosialt arbeid tilknyttet prosjektet 'LIFE - learning to innovate with families'.

Hovedveileder: Bente Heggem Kojan

Biveileder: Willy Lichtwarck

Mentor: Graham Clifford

 

Om LIFE

Hovedfokuset i LIFE er at sosialarbeiderne som skal hjelpe familier med sammensatte og komplekse problemer trenger innovative tilnærminger og ferdigheter. Utvikling av ny kunnskap, kompetanse og metoder står derfor sentralt. LIFE startet høsten 2016, og avsluttes høsten 2019. De fem landene som deltar er Sverige, Slovenia, Italia, Portugal og Norge.

Prosjektleder i Norge: Willy Lichtwarck

Finansiering: EU, Erasmus+

 

Underviser eller veileder i følgende emner

BBV1001 Barnevernspedagogen som profesjon og sosialpedagogikk som tilnærming

HSAR2006 Barnevern

HSAR3003 Bacheloroppgave i sosialt arbeid

HBVE3004 Bacheloroppgave i barnevern

HSVPABU Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

SARB3006 Kvalitative metoder

 

Gjesteforeleser på lektorutdanningen i kroppsutøving og idrettsfag for trinn 8 - 13

 

Verv

2017: Medlem i arbeidsgruppen for Forskningsdagene 2017 på Tunga

2017 - 2018: Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i NTNU-styret

2017 - 2018: Vara for midlertidig vitenskapelig ansatte i instituttstyret ved Institutt for sosialt arbeid

2018 - : Leder av arbeidsgruppen for Forskningsdagene 2018 på Tunga

2018 - : Leder av Interesseorganisasjonen for midlertidig vitenskapelig ansatte ved NTNU (DION)

2018 - : Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Forskningsutvalget ved Institutt for sosialt arbeid

2018 - : Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i instituttstyret ved Institutt for sosialt arbeid

2018 - : Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i programråd for ph.d. i samfunnsvitenskap

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Røkkum, Nina Helen Aas. (2016) Assistert farskap. En kvalitativ studie av menns erfaringer med infertilitet og assistert reproduksjon. 2016.
  • Røkkum, Nina Helen Aas; Smeplass, Eli; Tjora, Aksel. (2016) En vurdering av begrepet "science capital" og dets relevans i norsk kontekst. 2016.