Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg er utdannet sosiolog ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU og jobber som stipendiat ved Institutt for sosialt arbeid tilknyttet EU-prosjektet LIFE - learning to innovate with families. Jeg er med i to forskningsgrupper på Institutt for sosialt arbeid, Senter for barnevernforskning og innovasjon og Kunnskaps- og praksisutvikling i sosialt arbeid (KUPSA).

Hovedveileder: Bente Heggem Kojan

Biveileder: Willy Lichtwarck

 

Annen pågående forskning

2017 - 2021: Prosjektdeltaker i forskningsprosjektet Barnevernets arbeid med barn og familier som lever med lav sosioøkonomisk status.

2020 - 2021: Prosjektdeltaker i underrapporten Konsekvenser av covid-19 for tjenestetilbudet blant sårbare barn og unge på oppdrag fra Koronakommisjonen.

Kronikk her.

2020 - : Prosjektdeltaker i EU COST Action CA18123 - The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach.

2020 - : Domesticating Technology in Pandemic Social Work i samarbeid med Anne Wullum Aasback. Manuskript innsendt.

 

Underviser eller veileder i følgende emner

BBV1003 Barnevernspedagogen og samfunnsoppdraget

BSA2004 Barnevern

HVUT8028 Psykisk helse hos barn og unge

 

Universitetspolitiske verv

2017: Medlem i arbeidsgruppe for Forskningsdagene 2017 på Tunga

2017 - 2018: Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i NTNU-styret

2017 - 2018: Vara for midlertidig vitenskapelig ansatte i instituttstyret ved Institutt for sosialt arbeid

2018: Leder av arbeidsgruppen for Forskningsdagene 2018 på Tunga

2018 - 2019: Leder av Interesseorganisasjonen for midlertidig vitenskapelig ansatte ved NTNU (DION)

2018 - 2020: Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i programråd for ph.d. i samfunnsvitenskap

2018 - : Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i forsknings- og ph.d.-utvalget ved Institutt for sosialt arbeid

2018 - : Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i instituttstyret ved Institutt for sosialt arbeid

2020 - : Medlem i arbeidsgruppe for arbeidsmiljø ved Institutt for sosialt arbeid

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Andresen, Silje Aurora; Henriksen, Ida Marie; Jakobsen, Thomas Sætre; Jones, Michael; Røkkum, Nina Helen Aas. (2019) Medvirkning, makt og avmakt i universitetsdemokratiet. Universitetskamp.

Rapport/avhandling

Andre

  • Røkkum, Nina Helen Aas. (2019) Exploring Children's Everyday Life in Different Welfare Contexts. Faglig foredrag ; Center za socialno delo Ptuj. 2019-09-26.
  • Røkkum, Nina Helen Aas. (2019) Exploring Children's Everyday Life in Different Welfare Contexts. Faglig foredrag ; Center za socialno delo Maribor. 2019-09-24.
  • Røkkum, Nina Helen Aas. (2019) Social Work Practices with Families in Norway, Italy and Slovenia. At the crossroads between policies and everyday life. Midtveisevaluering . Institutt for sosialt arbeid, NTNU; Tungasletta 2. 2019-10-17.