Bakgrunn og aktiviteter

Utviklingsansvarlig for bemanningsplan og budsjettverktøy i BEVISST plan, et planleggingsverktøy for virksomhetsstyringen ved NTNU.

Jobber også med økonomistyringsprosessen ved NTNU.