Bakgrunn og aktiviteter

Studieprogramleder MSUMA (se link)

Tilknyttet faggruppen for vareproduksjon/Sustainable Manufactruring

Se engelsk versjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling