Bakgrunn og aktiviteter

BA i psykologi, MA i engelsk (USA) og inspirerende studenter ble grunnlag for PhD i anvendt språkvitenskap fra NTNU - om skriving og faglig identitetsutvikling

Forskningsinteresser

Skriftlig kommunikasjon

Akademisk og vitenskapelig skriving og publisering

Vitenskapelig kommunikasjon

Engelsk i akademia

Skriving og faglig identitetsutvikling

Undervisning

Akademisk skriving for internasjonale studenter 

Vitenskapelig kommunikasjon for ingeniører (mastergrad studenter - på engelsk)

Tekstutvikling og tekstanalyse (anvendt språkvitenskap)

Diverse kurs/seminarer/verksteder i skriving og vitenskapelig kommunikasjon (f. eks. FUGE, NAFOL, SVT PhD-kurs, MUST)

Akademisk skriving for læringsassistener 

Kurs i vitenskapelig skriving, Nelson Mandela School of Medicine, University of Kwa-Zulu Natal, Durban, Sør Afrika

Forelesninger og verksteder i lederskap og kommunikasjon, Chalmers tekniska högskolan, Gøteborg, Sverige

Utviklingsarbeid i dagens fokus:

 • HFEL8000 - Vitenskapelig kommunikasjon - publisering og allmennrettet formidling
  Emnet er et tilbud til samtlige doktorgradsstudenter ved NTNU
   
 • "Skrivepunkt: NTNUs senter for fagskriving i arbeidsliv og høyere utdanning"
  Målet med "Skrivepunkt": å fremme skriving blant studenter og ansatte ved NTNU.
  "Skrivepunkt" skal være et "sted" der studenter kan få hjelp med skrivingen sin. Det skal også være et forum for ansatte som trenger et "sted" å snakke om, f. eks.  integrering av skriving i emner, veiledning, og egen skriving for å publisere. "Skrivepunkt" skal også omfatte et nettsted der alle kan få info om og tilgang til bøker, nettsider, osv. som er knyttet til skriving, skriveprosessen og publisering.
  Vi har allerede etablert "Skrivenatt" og "Skrivesnakk". Skrivenatt er en helaften som studentene kan bruke for å komme i gang med oppgaveskriving. Studentene snakker med medstudenter, skriveeksperter, bibliotekarer. De tilbys også verksteder.
  Skrivesnakk er et tilbud der studenter møter en medstudent (med kunnskap om og erfaring i skriving) for å få hjelp med skriving.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

 • Hestnes, Anne Grete; Lien, Anne Gunnarshaug; Gustavsen, Arild; Matusiak, Barbara Szybinska; Risholt, Birgit Dagrun; Jelle, Bjørn Petter; Mathisen, Hans Martin; Andresen, Inger; Georges, Laurent; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Schlanbusch, Reidun Dahl; Gao, Tao; Hegli, Tine; Berker, Thomas; Kristjansdottir, Torhildur; Novakovic, Vojislav; Eik-Nes, Nancy Lea; Tolstad, Ole. (2017) Zero Emission Buildings. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 978-82-450-2055-7.