Morten Wedø Wennberg

HMS koordinator Institutt for språk og litteratur
73597683
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5 * 5535

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

  • Lederstøtte
  • HMS-koordinator fysisk arbeidsmiljø - ansvarlig for innkjøp og tilrettelegging
  • Avvikshåndterer
  • Prosjektmedarbeider i arbeidsplan databasen
  • Opplæringsansvar i databasen og ressursplanlegging
  • Ansvarlig for kontrakter med eksterne - herunder sensorer, læringsass
  • Ansvarlig for kontor/rom og koordinerer tildeling
  • Prosjektmedarbeider i «Innføring av kildesortering» ved NTNU/ISL

Bakgrunn:

Jeg har bakgrunn som leder fra forsvaret og privat næringsliv. Jeg har erfaring med rekruttering, kommunikasjon, medarbeiderutvikling og coaching. Jeg har også erfaring innen prosjekt, økonomi, ressursplanlegging, HR og effektiviseringsprosesser

Utdanning:

Personalutvikling og ledelse
Befalsutdanning