Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

  • Lederstøtte
  • HMS-koordinator fysisk arbeidsmiljø - ansvarlig for innkjøp og tilrettelegging
  • Avvikshåndterer
  • Prosjektmedarbeider i arbeidsplan databasen
  • Opplæringsansvar i databasen og ressursplanlegging
  • Ansvarlig for kontrakter med eksterne - herunder sensorer, læringsass
  • Arealansvarlig, kontor/rom og koordinerer tildeling
  • Prosjektmedarbeider i «Innføring av kildesortering» ved NTNU/ISL

Bakgrunn:

Jeg har bakgrunn som leder fra forsvaret og privat næringsliv. Jeg har erfaring med rekruttering, kommunikasjon, medarbeiderutvikling og coaching. Jeg har også erfaring innen prosjekt, økonomi, ressursplanlegging, HR og effektiviseringsprosesser

Utdanning:

Personalutvikling og ledelse
Befalsutdanning