Bakgrunn og aktiviteter

Gynekolog, arbeider som overlege ved Kvinneklinikken, på seksjon for gynekologisk kreft. For tiden permisjon 50% for å drive med forskning på pasientsikkerhet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner