Bakgrunn og aktiviteter

Forsker ved Senter for idrettsanlegg og teknologi (i samarbeid med Senter for toppidrettsforskning)

PhD i Helsevitenskap med fokus på støtdemping og friksjon på kunstgress (2014)

 

Min forskning fokuserer på interaksjonen mellom underlag og utøver, i tillegg til teknikk, styrke og prestasjon i ulike idretter, hovedsakelig gjennom biomekaniske analyser

Forskningsprosjekter:

  • Støtdemping og friksjon på kunstgressystemer
  • Teknikk og prestasjon i paralympisk idrett
  • Styrke og prestasjon i idrettsspesifikke bevegelser i håndball
  • Skyteteknikk i skiskyting
  • Mekanisk analyse av sprint

 

Jeg har tidligere undervist ved studieprogrammet Bevegelsesvitenskap, primært i biomekanikk og metodeemner (eksperimentell metode, dataanalyse)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Ettema, Gertjan; McGhie, David. (2019) Biomekanikk og bevegelse. Idrettsvitenskap : perspektiver og praksis.
  • Ettema, Gerardus Johannes C; McGhie, David; Olsen, Kristian Killi; Lillemark, Kristian. (2009) The effect of body orientation om cycling technique. 14th Annual Congress of the European College of Sport Science, ECSS Oslo 09, Book of Abstracts.