Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

 

  • Ph.d. administrasjon - opptak, årsrapporter, midtveisevalueringer, endringer i opplæringsdel, veilederavtaler, forlengelser av ph.d.periode, oppfølging av kandidater, adminitrativ støtte for ph.d.-rådet ved instituttet. 
  • Cristin 
  • Den nasjonale forskerskolen i populasjonsbasert epidemiologi - EPINOR - lokal administrativ koordinator