Bakgrunn og aktiviteter

Er for tiden hovedverneombud ved NTNU. Arbeidssted rom 1101 i PFI-bygget, Gløshaugen

Adresse: Høgskoleringen 6B, 7491 TRONDHEIM

Mobil: 97409896

Har permisjon fra stilling som overingeniør ved Inst. for kjemisk prosessteknologi

  

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Dagsgård, Camilla Israelsen; Nisja, Trine; Sætran, May Grete; Sørland, Geir Humborstad; Sjøblom, Johan. (2014) Filtration of Emulsions Part 1. 2014.
  • Helmersen, Tom; Sætran, May Grete. (2013) Annual Report 2012: Ugelstad Laboratory. 2013.