Bakgrunn og aktiviteter

Avd. Ingeniør

Jeg er ansatt som overingeniør på Ugelstadlaboratoriet, IKP. Arbeider med både rutine analyser og forskningsprosjekter. Gir ansatte og studenter opplæring på div. instrumenter og metoder. Oppfølging av HMS-relaterte oppgaver til drift av laboratorier.

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Dagsgård, Camilla Israelsen; Nisja, Trine; Sætran, May Grete; Sørland, Geir Humborstad; Sjøblom, Johan. (2014) Filtration of Emulsions Part 1. 2014.
  • Helmersen, Tom; Sætran, May Grete. (2013) Annual Report 2012: Ugelstad Laboratory. 2013.