Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er en Observasjons Oseanograf og min forskningsinteresse inkluderer biogeokjemiske flux sykluser hovedsakelig fokuserer på biologiske og mikrobielle pumper i havet og økologisk respons av marin økosystem mot skiftende hav.