Mathew Kuttivadakkethil Avarachen

Stipendiat Institutt for biologi Fakultet for naturvitenskap
73591595 93051306
Bynesveien 46B, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er en Observasjons Oseanograf og min forskningsinteresse inkluderer biogeokjemiske flux sykluser hovedsakelig fokuserer på biologiske og mikrobielle pumper i havet og økologisk respons av marine økosystem mot skiftende hav.