Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning, populærvitenskap og forskning.

Undervisning: Har i flere år hatt ansvar for grunnleggende kjemiundervisning for alle studieprogrammer ved IVT-fakultetet, samt studieprogram for Energi og miljø. Tidligere har jeg undervist kjemistudenter på alle nivåer fra grunnleggende uorganisk kjemi og likevektslære, via anvendt termodynamikk til videregående uorganisk kjemi og spektroskopi.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Eide, Ole-Kristian; Ystenes, Martin; Støvneng, Jon Andreas; Eilertsen, J.L.. (2007) Investigation of ion pair formation in the triphenylmethyl chloride-trimethyl aluminium system, as a model for the activation of olefin polymerization catalyst. Vibrational Spectroscopy. vol. 43 (1).
 • Eilertsen, Jan Lasse; Støvneng, Jon Andreas; Ystenes, Martin; Rytter, Erling. (2005) Activation of Metallocenes for Olefin Polymerization As Monitored by IR Spectroscopy. Inorganic Chemistry. vol. 44.
 • Bryliakov, Konstantin P.; Semikolenkova, Nina V.; Yudaev, DV; Ystenes, Martin; Rytter, Erling; Zakharov, Vløadimir A.; Talsi, Evgenii P. (2003) H-1 and C-13 NMR study of the intermediates formed by (Cp-R)(2)ZrCl2 activation with MAO and AlMe3/[CPh3][B(C6F5)4]. Correlation of spectroscopic and ethene polymerization data. Macromolecular Chemistry and Physics. vol. 204 (8).
 • Bryliakov, Konstantin P.; Semikolenkova, Nina V.; Yudaev, DV; Zakharov, Vløadimir A.; Brintzinger, HH; Ystenes, Martin; Rytter, Erling; Talsi, Evgenii P. (2003) H-1-, C-13-NMR and ethylene polymerization studies of zirconocene/MAO catalysts: effect of the ligand structure on the formation of active intermediates and polymerization kinetics. Journal of Organometallic Chemistry. vol. 685 (1).
 • Talsi, Evgenii P; Bryliakov, Konstantin P.; Semikolenkova, Nina V.; Zakharov, Vløadimir A.; Ystenes, Martin; Rytter, Erling. (2003) H-1 NMR characterization of intermediates formed by the activation of zirconocenes with methylaluminoxane at high Al/Zr ratios. Mendeleev communications (Print). vol. 2.
 • Talsi, Evgenii P; Ystenes, Martin; Rytter, Erling; Eilertsen, Jan Lasse. (2003) H-1-NMR spectroscopic study of cationic intermediates in solvent and oil constituents of the catalytic systems Cp2ZrMe2/AlMe3/[CPh3][B(C6F5)(4)] and Cp2ZrMe2/AlMe3/[CPh3][B(C6F5)(4)] in benzene. Mendeleev communications (Print). vol. 677.
 • Rytter, Erling; Støvneng, Jon Andreas; Eilertsen, Jan Lasse; Ystenes, Martin. (2001) On the Reactivity and Acidity of Alkylaluminoxanes. Organometallics. vol. 20.
 • Rytter, Erling; Støvneng, Jon Andreas; Eilertsen, Jan Lasse; Ystenes, Martin. (2001) Reactivity and Acidity of Alkylaluminoxanes. Organometallics. vol. 20.
 • Eilertsen, Jan Lasse; Rytter, Erling; Ystenes, Martin. (2000) In situ FTIR spectroscopy during addition of trimethylaluminium (TMA) to methylaluminoxane (MAO) shows no formation of MAO-TMA compounds. Vibrational Spectroscopy. vol. 24.
 • Ystenes, Martin; Eilertsen, Jan Lasse; Liu, Jianke; Ott, Matthias; Rytter, Erling; Støvneng, Jon Andreas. (2000) Experimental and Theoretical Investigations of the Structure of Methylaluminoxane (MAO) Cocatalysts for Olefin Polymerizaton. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry. vol. 38.
 • Ystenes, Martin; Eilertsen, Jan Lasse; Liu, Jianke; Ott, Matthias; Rytter, Erling; Støvneng, Jon Andreas. (2000) Experimental and theoretical investigations of the structure of methylaluminoxane (MAO) cocatalysts for olefin polymerization. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry. vol. 38.
 • Thorshaug, Knut; Støvneng, Jon Andreas; Rytter, Erling; Ystenes, Martin. (1998) Termination, isomerization, and propagation reactions during ethene polymerization catalyzed Cp2Zr-R+ and Cp*2Zr-R+ : an experimental and theoretical investigation. Macromolecules. vol. 31 (21).
 • Bache, Øystein; Ystenes, Martin. (1997) Stoichiometry and structure of Al(C%cH%f)%d%mnCln/C%gH%fCOOC%cH%f complexes (n=0-2). Journal of Molecular Structure. vol. 408/409.
 • Menzel, Frank; Brockner, Wolfgang; Ystenes, Martin. (1997) Vibrational spectra and quantum chemical investigations of stoiciometric anions in the series Tl%cP%cS%g%mx Sex and Ag%cP%cS%g%mxSex with x=0.6 : evidence of the hexaselenidometadiphosphate anion, P%cSe%g%2¤-%1. Vibrational Spectroscopy. vol. 14.
 • Thorshaug, Knut; Rytter, Erling; Ystenes, Martin. (1997) Pressure effects on termination mechanisms during ethene polymerization catalyzed by dicyclopentadienylzirconium dichloride/methylaluminoxane. Macromolecular rapid communications. vol. 18.
 • Wester, Thale Sofie; Ystenes, Martin. (1997) Kinetic studies of the injection of comonomers during polymerization of ethene and propene with MgCl%c-supported Ziegler-Natta catalysts. Macromolecular Chemistry and Physics. vol. 198.
 • Ystenes, Martin. (1996) Quantum chemical vibrational analysis of clusters providing an explanation for the planarity of the P%4%-%g ring. Journal of Molecular Structure: THEOCHEM. vol. 369.
 • Jensen, Vidar Remi; Børve, K.J.; Westberg, N.; Ystenes, Martin. (1995) Titanium-Ethylene Complexes Proposed to be Intermediates in Ziegler-Natta Catalysis. Can they be detected through Vibrational Spectroscopy?. Organometallics. vol. 14.
 • Jensen, Vidar Remi; Børve, K.J.; Ystenes, Martin. (1995) The Ziegler-Natta Ethylene Insertion Reaction For a Five-Coordinate Titanium Chloride Complex Bridged to an Aluminium Hydride Cocatalyst. Journal of the American Chemical Society. vol. 117.
 • Rosenkilde, Christian; Voyiatzis, George; Jensen, Vidar R.; Ystenes, Martin; Østvold, Terje. (1995) Raman spectroscopic and ab initio quantum chemical investigations of molecules and complex ions in the molten system CsCl-NbCl%f-NbOCl%d. Inorganic Chemistry. vol. 34.