Bakgrunn og aktiviteter

http://scholar.google.com/citations?user=RtCTEDoAAAAJ&hl=us

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner