Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis II i medisin (Dyre-eksperimentell MR).
Daglig leder MR Kjernefasiliteten.
Gruppeleder for "Laboratory for in vivo experimental MR".
 

Utdanning:

2012: Phd klinisk medisin, Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet
2005: Autorisert lege
2003: Cand.med. Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet
 

Forskningsinteresser:

Funksjonell og molekylær MR avbildning av hjerne-utvikling og -sykdom. Utvikling og bruk av målrettede MR kontrast midler og mangan-forsterket MR.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner