Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Rasmussen, Einar; Mathisen, Marius Tuft. (2017) Science-based entrepreneurial firms as real options: Assessing the outcomes of the Norwegian firm population from 1995 to 2012. Process Approach to Academic Entrepreneurship: Evidence from the Globe.