Bakgrunn og aktiviteter

Leder for instituttets administrative stab.

Arbeidsoppgaver:

  • Administrasjon
  • Ledelse
  • Strategi
  • Virksomhetsstyring
  • Økonomi og budsjett
  • HR
  • HMS
  • Informasjonsarbeid

 

Utdanning:

 

Universitetsutdanning med fag innen jus, engelsk og psykologi.

 

Bakgrunn:

 

Arbeidet og bodd i Australia og USA i 5 år. Arbeidet innenfor statlige og private bedrifter i Norge.