Bakgrunn og aktiviteter

Marit Kvangarsnes er professor i sjukepleie og pedagogikk ved NTNU Ålesund og forskingsrrådgjevar ved Helse Møre og Romsdal HF.  Ho forskar både innanfor sjukepleie og pedagogikk. Doktorgradsavhandlinga hennar vart avlagd ved NTNU i 2005, og handla om nasjonalt rammeplanarbeid for sjukepleiarutdanninga.

Som forskar belyser Kvangarsnes omsorg og brukarmedverknad ved kritisk og kronisk sjukdom frå perspektiva til pasientar, pårørande og helsepersonell. Ho forskar også på læring og kvalifisering for profesjonsutøving, og har studert korleis sjukepleiarstudentar i grunn- og vidareutdanning lærer i praksisperiodar.

Kvangarsnes deltek i eit forskingsnettverk om helsetenester i reformtid. For denne forskinga fekk Torstein Hole og Marit Kvangarsnes Helse Midt-Norge sin forskningspris i 2017.

Kvangarsnes er rettleiar for både master- og doktorgradstudentar.  Ho har vore fagredaktør i Nordisk tidsskrift for helseforskning og var også ein av redaktørane for  Innovasjon og entreprenørskap - Fjordantologien 2015, gitt ut i 2017 av  Universitetforlaget.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013