Bakgrunn og aktiviteter

Min bakgrunn er fra vitenskapelig forskning og fagområdene STS, kulturstudier og historie. Jeg har skrevet en doktorgrad om hvordan human bioteknologi har blitt regulert i Norge, med spesielt fokus på allmennhetens roller, allment engasjement, etikk og emosjoner.

Jeg er opptatt av kunnskapsproduksjon som en dialogisk prosess, en prosess hvor akademia og alle andre er aktører som produserer og bruker kunnskap. Jeg er spesielt interessert i hvordan forskning og vitenskapelig kunnskap kan formildes og deles allment, på måter som ivaretar og forsterker demokratiske rettigheter. Jeg er svært glad i både å skrive egne tekster og å samskrive med andre.

 

Mine arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for nettsidene til RHAB, RFM og Ressursportalen for barnevernledelse
 • Blogging: Rådgivning og skrivestøtte
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Mediekontakt- og støtte
 • Forskningsformidling

Interesseområder:

 • Tekstforfatting og tekstarbeid
 • Forskningsformidling
 • Informasjonsarbeid
 • Sosiale medier

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Antonsen, Marie Auensen. (2014) Å styre gjennom å føle? Emosjonenes politikk i debatten om tidlig ultralyd i Norge 2011–2012. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Antonsen, Marie Auensen; Levold, Nora. (2014) Bioteknologinemnda og jakten på hybride praksiser. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.

Rapport/avhandling

 • Antonsen, Marie Auensen; Levold, Nora; Aune, Margrethe. (2017) (U)Mulige medborgere - Engasjement, etikk og emosjoner i styring av human bioteknologi i Norge. 2017. ISBN 978-82-326-2590-1.
 • Antonsen, Marie; Levold, Nora; Kvaal, Stig; Østby, Per. (2008) Fruktbar forskning? Kontroversargumentasjon og lovregulering av forskning på befruktede egg i Norge 1987 - 2008. 2008.