Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har en faglig bakgrunn i vitenskapelig arbeid innen fagområdene STS, kulturstudier og historie. Jeg har skrevet en doktorgrad om hvordan human bioteknologi har blitt regulert i Norge, med spesielt fokus på allmennhetens roller, allment engasjement, etikk og emosjoner.

Jeg er opptatt av kunnskapsproduksjon som en dialogisk prosess, en prosess hvor både akademia og resten av befolkningen er aktører som produserer og bruker kunnskap. Jeg er spesielt opptatt av forskningskommunikasjon kan gjøres på måter som ivaretar og forsterker demokratiske rettigheter. Jeg er svært glad i både å skrive egne tekster og å samskrive med andre.

 

Mine arbeidsoppgaver:

 • Innholdsproduksjon
 • Tekstskriving
 • Nettsider
 • Sosiale medier
 • Blogg og video
 • Strategisk kommunikasjonsarbeid
 • Forskningsformidling

Interesseområder:

 • Public Engagement in Science
 • Medborgerskapsforskning 
 • Medisinsk antropologi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Antonsen, Marie Auensen. (2014) Å styre gjennom å føle? Emosjonenes politikk i debatten om tidlig ultralyd i Norge 2011–2012. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Antonsen, Marie Auensen; Levold, Nora. (2014) Bioteknologinemnda og jakten på hybride praksiser. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.

Rapport/avhandling

 • Antonsen, Marie Auensen; Levold, Nora; Aune, Margrethe. (2017) (U)Mulige medborgere - Engasjement, etikk og emosjoner i styring av human bioteknologi i Norge. 2017. ISBN 978-82-326-2590-1.
 • Antonsen, Marie; Levold, Nora; Kvaal, Stig; Østby, Per. (2008) Fruktbar forskning? Kontroversargumentasjon og lovregulering av forskning på befruktede egg i Norge 1987 - 2008. 2008.