Bakgrunn og aktiviteter


Kommunikasjonsrådgiver med engasjement for forskningsformidling, tekst og språk. 

Jeg har faglig bakgrunn som forsker innen vitenskaps- og teknologistudier (STS). Jeg har skrevet doktorgrad om hvordan human bioteknologi har blitt regulert i Norge, med spesielt fokus på allmennhetens roller, allment engasjement, etikk og emosjoner.

Jeg anser kunnskapsproduksjon og - formidling som en dialogisk og relasjonell prosess. Jeg er spesielt opptatt av hvordan kommunikasjon omkring forskning kan ivareta, forsterke og bidra til demokratisk utvikling og demokratiske prosesser. 


Arbeidsoppgaver:

 • Innholdsproduksjon

 • Tekstskriving

 • Nettsider

 • Sosiale medier

 • Blogg 

 • Strategisk kommunikasjonsarbeid

 • Forskningsformidling

 

Interesseområder:

 • Forskningskommunikasjon

 • Public Engagement in Science

 • Medborgerskapsforskning 

 • Medisinsk antropologi

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Antonsen, Marie Auensen. (2014) Å styre gjennom å føle? Emosjonenes politikk i debatten om tidlig ultralyd i Norge 2011–2012. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Antonsen, Marie Auensen; Levold, Nora. (2014) Bioteknologinemnda og jakten på hybride praksiser. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.

Rapport/avhandling

 • Antonsen, Marie Auensen; Levold, Nora; Aune, Margrethe. (2017) (U)Mulige medborgere - Engasjement, etikk og emosjoner i styring av human bioteknologi i Norge. 2017. ISBN 978-82-326-2590-1.
 • Antonsen, Marie; Levold, Nora; Kvaal, Stig; Østby, Per. (2008) Fruktbar forskning? Kontroversargumentasjon og lovregulering av forskning på befruktede egg i Norge 1987 - 2008. 2008.