Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Antonsen, Marie Auensen. (2014) Å styre gjennom å føle? Emosjonenes politikk i debatten om tidlig ultralyd i Norge 2011–2012. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
  • Antonsen, Marie Auensen; Levold, Nora. (2014) Bioteknologinemnda og jakten på hybride praksiser. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.

Rapport/avhandling

  • Antonsen, Marie Auensen; Levold, Nora; Aune, Margrethe. (2017) (U)Mulige medborgere - Engasjement, etikk og emosjoner i styring av human bioteknologi i Norge. 2017. ISBN 978-82-326-2590-1.
  • Antonsen, Marie; Levold, Nora; Kvaal, Stig; Østby, Per. (2008) Fruktbar forskning? Kontroversargumentasjon og lovregulering av forskning på befruktede egg i Norge 1987 - 2008. 2008.