Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde:

Lederstøtte, opplæring og rådgivning, prosjektarbeid og prosessledelse knyttet til organisasjons- og kompetanseutvikling, arbeidsmiljøutvikling og inkluderende arbeidsliv (IA-arbeid). Opplæring og oppfølging knyttet til ARK arbeidsmiljøundersøkelsen ved Avdeling for campusservice.

Deltakelse i større prosjekter/prosjektledelse:

2018- 2019: "Prosjekt arbeidsflyt", prosjektmedarbeider. Prosjekt som omhandlet prosessforbedring og arbeidsflyt på tvers i Avdeling for campusservice, NTNU

2015: Implementering av ARK (arbeidsmiljøundersøkelse) ved HIST, prosjektmedarbeider og opplæringsavsvarlig for prosessveiledere

2014-2015: "Samhandling for et godt arbeidsmiljø", prosjektleder. Prosjekt som omhandlet å forbedre psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø ved en enhet, HIST

2013-2014: Utvikling og implementering HMS-avvikssystem, prosjektleder, HIST

Utdanning:

2008: Master i sosiologi, arbeid- og organisasjonssosiologi, NTNU (masteroppgave om tverrfaglig samhandling).

Videreutdanning og kurs:

2018: Relasjonsledelse, sertifisering, Relasjonsledelse AS

2017: Lederutvikling og organisasjonsendring, inngår i spesialisering relasjonsledelse, NTNU (7,5 stp)

2013-2014: Prosesslederutdanning "Playmaker" Otium (www.playmakerne. no)

2012: Personalledelse, HiST (7,5 stp)

2012: Prosjektstyring, HiST (7,5 stp)

Diverse kurs innen arbeidsrett/lov- og avtaleverk, HMS, IA, konflikthåndtering, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.