Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsadministrativ rådgiver ved Institutt for materialteknologi.

Jeg er administrativ støtte for instituttets vitenskapelige ansatte og mitt arbeidsområde er oppfølging av utlysninger, søknader, kontrakter, prosjekter og prosjektporteføljen for vår ekstern finansiert forskning.

Kompetanse: Forskningsadministrasjon, senterkoordinator ved SFI Metal Production, forskning, prosjektledelse og undervisning.

Utdanning: Sivilingeniør i organisk kjemi, NTH (NTNU) etterfulgt av Pedagogisk utdanning for sivilingeniører

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner