Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som forskningsadministrativ rådgiver ved Institutt for materialteknologi.

Utdanning: Sivilingeniør i organisk kjemi, NTH (NTNU) etterfulgt av Pedagogisk utdanning for sivilingeniører

Yrkeserfaring:

  • Senterkoodinator ved SFI Metal Production,  2014-2019
  • Prosjetkkoordinator ved Inst.for materialteknologi, 2013-2019
  • Forsker og prosjektleder ved Papir- og fiberinstituttet (PFI) i 17 år.
  • Undervining i kjemi ved Inst. for næringsmiddelfag ved HIST.
  • Forsker ved Chiron Laboratories AS, organisk syntese.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner