Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrund

Dr.Ing.Maria Wallin er kjemi ingeniør med doktorgrad i materialvitenskap fra Chalmers Tekniska Högskola (2014). Hun har jobbet som produktutvikler på Promimic og som kvalitets- og ledelseskonsulent på Knightec før hun begynte på NTNU i 2017. Maria jobber for tiden som forsker/EU-rådgiver og hennes fokusområder er innen produksjon, resirkulering og raffinering av metaller fra stabile oksyder. Dr Wallin koordinerer NTNUs aktiviteter i EIT Raw Materials, og hun leder også en arbeidspakke i det EU-finansierte PreMa-prosjektet (https://www.spire2030.eu/prema) og i det nasjonale finansierte reduserte CO2-prosjektet (https://www.facebook.com/CO2ReductionProject/).

Huvudområden (Kontaktperson på Institutt for materialteknik)

• EIT Raw Material Coordinator og NTNUs representant i styringsgruppen (https://eitrawmaterials.eu/)
• NTNU-representant i SPIRE (https://www.spire2030.eu/)
• Relevante EU- og EIT-råvaresamtaler og etablering av et konsortium
• Støtte under søknads skriving
• Prosjektledelse
Positionering, positionerings support, PES/POS

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Zhang, Guangqing; Smith, Nicholas Albert; Wallin, Maria; Ringdalen, Eli. (2018) The Consumption of Carbonaceous Materials in Steelmaking and the Potential of Replacement by Biocarbon. 2018.