Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat i teknologi- og vitenskapsstudier (STS) ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Senter for teknologi og samfunn ved NTNU. Jeg er utdannet master ved institutt for sosialantropologi ved NTNU, og har tatt bachelorgraden i sosialantropologi på NTNU og UiT. I tillegg har jeg en bakgrunn i biologi fra NTNU.

Jeg er tilknyttet forskningsgruppen Science Governance (https://www.ntnu.no/kult/ansvarlig-forskning)samt Senter for Digitalt Liv Norge (https://digitallifenorway.org/). I doktorgradsprosjektet mitt ser jeg på relasjonene mellom vitenskap og samfunn i bioteknologi, med spesielt fokus på tverrfaglighet. 

 

Faglige interesser

  • Sosialantropologi
  • Bioteknologi
  • Tverrfaglighet i forskning
  • Relasjoner mellom samfunn og vitenskap
  • Responsible Research and Innovation (RRI)

I tillegg har jeg en faglig interesse for bratt skikjøring og sammenfiltringen mellom menneske, teknologi og omgivelser som skjer i skikjøring. Dette var tema for min masteroppgave.  

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2016

  • Hesjedal, Maria Bårdsen. (2016) Kunnskapspraksiser i toppturmiljøet. Betwixt & Between. vol. 26.
  • Hesjedal, Maria Bårdsen; Johansen, Stein Erik. (2016) På rett sted til rett tid? Bratt skikjøring mellom risiko og flyt. 2016.