Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

Koordinator for internasjonalisering av studier
-        E-postveiledning utenlandske studenter
-        Orienteringsmøter og studieveiledning for inn- og utreisende utvekslingsstudenter
-        Engelske nettsider innenfor utdanningsområdet (i samarbeid med informasjonsansvarlig)
-        Samarbeidsavtaler
-        HFs representant i internasjonalt forum
-        Koordinerer HFs internasjonale forum
-        Utredning av Erasmus + og muligheter for HF
-        Gjeste-arrangementer og mottak
-        Internasjonal handlingsplan på utdanningsområdet ved HF
-        Double degree vitnemål
-        Kontaktperson for henvendelser rundt forhåndsgodkjenning av utenlandsstudier  og            innpassingssaker

 

FS og studieadministrasjon 
-         Vitnemål 

 

 

Utdanning

mag.art i filosofi og religionsvitenskap, Københavns Universitet 2008