Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

Koordinator for internasjonalisering av studier
-        E-postveiledning utenlandske studenter
-        Orienteringsmøter og studieveiledning for inn- og utreisende utvekslingsstudenter
-        Engelske nettsider innenfor utdanningsområdet (i samarbeid med informasjonsansvarlig)
-        Samarbeidsavtaler
-        HFs representant i internasjonalt forum
-        Koordinerer HFs internasjonale forum
-        Utredning av Erasmus + og muligheter for HF
-        Gjeste-arrangementer og mottak
-        Internasjonal handlingsplan på utdanningsområdet ved HF

Saksbehandling
-        Godkjenning av ekstern utdanning som opptaksgrunnlag til master
-        Tilrettelegging
-        Rekruttering

Kontaktperson for henvendelser rundt innpassingssaker

 

Utdanning

mag.art i filosofi og religionsvitenskap, Københavns Universitet 2008