Bakgrunn og aktiviteter

Margrethe har arbeidet med kommunikasjon og markedsføring i snart 20 år. Opprinnelig utdannet tekniker i Luftforsvaret og startet kommunikasjonskarrieren med å rekruttere flere jenter til teknisk utdanning i Forsvaret.

Hun har en lederutdanning og ledererfaring fra Forsvaret, kombinert med høgskoleutdanning i organisasjon og ledelse, journalistikk, kommunikasjonsrådgiver og PR-ledelse og strategisk kommunikasjon på master.
Med lang erfaring fra kommunikasjonsledelse i offentlig forvaltning i stat og kommune, er hun opptatt av å benytte strategisk kommunikasjon som et verktøy for å nå virksomhetsmål. Hun har ledet en rekke kommunikasjonsprosjekter og sitter i styringsgruppen for nye kommunikasjonsverktøy. 

Fortiden satser NTNU på digital rekruttering med prosjektet "jævli flink", hvor Margrethe prosjektleder for fakultetet. Hun er også prosjektansvarlig for Ada, et kommunikasjonsprosjekt for kvinnelige studenter som har fokus å beholde kvinner i teknologi.

- Jeg liker å være strategisk og opptatt av å jobbe smart med ny teknologi for full utnyttelse av ressurser. Jeg mener vi må dele kompetanse og erfaringer på tvers av fagområder til det beste for felles mål.

«Fortell meg utfordringen din, så skal teamet mitt og jeg bruke kompetansen vår til å finne de beste kommunikasjonstiltakene for måloppnåelse»

-Ta gjerne kontakt for en uformell prat.

-Pressekontakt for fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)