Bakgrunn og aktiviteter

Maren Wiktorin Østensen er doktorgradsstipendiat ved virksomhetsledelse og institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT). Tema for doktorgradsavhandlingen er tredjeparts involvering i innovative offentlige anskaffelser.