Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er GIS operatør og systemutvikler. Jeg er ansvarlig for den zoologisk database ”ZOOTRON” som brukes både for katalogisering av kurarterte samlingsobjekter og behandling av forskningsdata. Tilgjengeliggjøring av innsamlete data om biologiskmangfold for både forskningsarbeid og publikum er utfordrende og spennende. Jeg interesserer meg for programmering innenfor .NET og SQL med Visual Basic til utvikling av en portal.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Aune, Egil Ingvar; Daverdin, Marc; Hassel, Kristian; Solem, Thyra Lise; Stenvik, Lars Fredrik; Øien, Dag-Inge; Austrheim, Gunnar. (2015) Budalen landskapsvernområde - seterdal med flere historiske lag. Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år.
 • Davidsen, Jan Grimsrud; Daverdin, Marc; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Arnekleiv, Jo Vegar; Koksvik, Jan Ivar. (2014) Gir redusert fôrmengde bedre vandringsvillighet hos klekkeriprodusert ørretsmolt?. Årbok og fiskeguide 2013-2014.

Rapport/avhandling

 • Davidsen, Jan Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Daverdin, Marc. (2017) Kartlegging av sjøørret i habitatområde ved utløpet av Stjørdalselva, Nord-Trøndelag og konsekvensanalyse av tre utfyllingsalternativer. 2017. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (4).
 • Arnekleiv, Jo Vegar; Sjursen, Aslak Darre; Daverdin, Marc; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Davidsen, Jan Grimsrud. (2016) Fiskebiologiske undersøkelser i Kobbelv-vassdraget 2013-2015 – gytefisk, habitatkartlegging og forslag til tiltaksplan. 2016. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (5).
 • Davidsen, Jan Grimsrud; Daverdin, Marc; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Arnekleiv, Jo Vegar; Koksvik, Jan Ivar. (2014) Gir redusert fôrmengde bedre vandringsvillighet hos klekkeriprodusert ørretsmolt?. 2014. ISBN 978-82-7126-985-2. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (1).
 • Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Thorstad, Eva Bonsak; Næsje, Tor; Aarestrup, K.; Whoriskey, F.; Rikardsen, Audun H.; Daverdin, Marc; Arnekleiv, Jo Vegar. (2014) Habitatbruk og vandringer til sjøørret i Hemnfjorden og Snillfjorden. 2014. ISBN 978-82-7126-996-8. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (6).
 • Davidsen, Jan Grimsrud; Arnekleiv, Jo Vegar; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Daverdin, Marc. (2013) Vandringsatferd hos ørret mellom Løkaunet kraftverk og Fjæremsfossen – en undersøkelse av sesongvariasjonen i ørretens områdebruk. 2013. ISBN 978-82-7126-965-4. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (2013-1).
 • Thingstad, Per Gustav; Daverdin, Marc. (2012) Viltområdekartlegging i Trondheim kommune. 2012. ISBN 978-82-7126-952-4. Notat (Vitenskapsmuseet. Zoologisk avdeling) (3).
 • Solem, Thyra Lise; Stenvik, Lars; Tretvik, Aud Mikkelsen; Hassel, Kristian; Øien, Dag-Inge; Aune, Egil Ingvar; Sjögren, Per; Daverdin, Marc; Austrheim, Gunnar; Kyrkjeeide, Magni Olsen. (2011) Natur- og kulturminner i Budalen landskapsvernområde. Arkeologiske, historiske, vegetasjonshistoriske og økologiske undersøkelser i DYLAN-prosjektet. 2011. ISBN 978-82-7126-933-3. Rapport Botanisk Serie (5).
 • Thingstad, Per Gustav; Daverdin, Marc. (2010) Viltområdekartlegging Malvik kommune. Opplysninger som bør unndras offentlighet. 2010.
 • Thingstad, Per Gustav; Skei, Jon Kristian; Daverdin, Marc. (2010) Viltområdekartlegging i Malvik kommune. 2010. ISBN 978-82-7126-912-8. Notat (Vitenskapsmuseet. Zoologisk avdeling) (4).
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Aune, Egil Ingvar; Austrheim, Gunnar; Daverdin, Marc; Solem, Thyra Lise; Stenvik, Lars Fredrik; Øien, Dag-Inge. (2010) Jeg fant, jeg fant! Natur- og kulturminner i Budalen sommeren 2010. 2010.
 • Austrheim, Gunnar; Solberg, Erling Johan; Mysterud, Atle; Daverdin, Marc; Andersen, Reidar. (2008) Hjortedyr og husdyr på beite i norsk utmark i perioden 1949-1999. 2008. NTNU Vitenskapsmuseet Rapport zoologisk serie (2).