Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde/ ansvarsområdet

  • Nettsider, promotering, studentrekruttering og arrangement.

Arbeidsoppgaver

  • Markedskommunikasjon av studietilbud og øvrige aktiviteter ved NTNU Handelshøyskolen.
  • Drifting av avdelingens nettsider, redigering, oppdateringer og skriving av nyhetssaker
  • Fotografering til nettsider, plakater og annonser 
  • Rekruttering av nye studenter, koordinering av skole- og messebesøk.
  • Kontaktperson for utvalgene i studentforeningen STØH
  • Planlegging og gjennomføring av studiestart, bachelor- og masteravslutning. Planlegging og gjennomføring av jubileumsarrangement, konferanser og markeringer ved NTNU Handelshøyskolen. 
  • Rekruttering av studentassistenter, vitenskapelige assistenter og studenttambassadører.
  • Koordinering av kvalitetssystem
  • Administrativ kontakt i Alumni HHS