Bakgrunn og aktiviteter

Logan er stipendiat hos faggruppen Virksomhetsledlese ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse. Han er ansatt som en del av prosjektet "Improved patient flow and resource utilization at St. Olavs hospital" innen NTNU Health strategisk satsingsområde. 

Logan har en mastergrad i produktutvikling og produksjon, med spesialisering innen produksjonsledelse. Masteroppgaven hans var relatert til bruk av informasjon, IT og verdikjedestyring hos små- og mellomstore matbedrifter.  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Vallandingham, Logan Reed; Strandhagen, Jo Wessel; Alfnes, Erlend; Strandhagen, Jan Ola. (2018) Strategic Framework for Manual Assembly System Design. Advanced Manufacturing and Automation VII Gathers selected presentations from the 7th International Workshop of Advanced Manufacturing and Automation (IWAMA 2017), Changshu, China.

Rapport/avhandling