Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser: Inkubatorer, NTBFs, strategi, ressurser, oppstart av kunderelasjoner og entreprenørskapsutdanning.

Publikasjoner: Se nedenfor. Se Google scholar for eldre publikasjoner.

Undervisning: TIØ4230 Entreprenørskap og Markedsorientert produktutvikling, TIØ4535 "Klassisk Entreprenørskap", TIØ4536 Innovasjon og entreprenørskap, TIØ4365 IP Management, TIØ4345 Management of Business Relationships and Networks, TIØ4530, TIØ4531 og TIØ4945.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Aaboen, Lise; Landström, Hans; Sørheim, Roger. (2020) How to Become an Entrepreneur in a Week The Value of 7-Day Entrepreneurship Courses. Edward Elgar Publishing. 2020. ISBN 9781788979276.
  • Aaboen, Lise; La Rocca, Antonella; Lind, Frida; Perna, Andrea; Shih, Tommy. (2017) Starting Up in Business Networks Why Relationships Matter in Entrepreneurship. Palgrave Macmillan. 2017. ISBN 978-1-137-52714-1.

Del av bok/rapport

  • Kaspersen, Karoline; Aaboen, Lise. (2021) Feasibility studies at CERN: CERN as a technology provider for startups. Innovation in Global Entrepreneurship Education: Teaching Entrepreneurship in Practice.
  • Aaboen, Lise; Landström, Hans; Sørheim, Roger. (2020) How do you become entrepreneurial in one week?. How to Become an Entrepreneur in a Week The Value of 7-Day Entrepreneurship Courses.
  • Aadland, Torgeir; Aaboen, Lise. (2018) Systematising higher education: a typology of entrepreneurship education. Entrepreneurship, Innovation and Education Frontiers in European Entrepreneurship Research.
  • Aaboen, Lise; Holmen, Elsebeth; Pedersen, Ann-Charlott. (2017) Initiation of Business Relationships in Start Ups. Starting Up in Business Networks Why Relationships Matter in Entrepreneurship.
  • Aaboen, Lise; La Rocca, Antonella; Lind, Frida; Perna, Andrea; Shih, Tommy. (2017) Introduction: Starting Up in Business Networks — Why Relationships Matter in Entrepreneurship. Starting Up in Business Networks Why Relationships Matter in Entrepreneurship.