Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser: Inkubatorer, NTBFs, strategi, ressurser, oppstart av kunderelasjoner og entreprenørskapsutdanning.

Publikasjoner: Se nedenfor. Se Google scholar for eldre publikasjoner.

Undervisning: TIØ4230 Entreprenørskap og Markedsorientert produktutvikling, TIØ4535 "Klassisk Entreprenørskap", TIØ4536 Innovasjon og entreprenørskap, TIØ4365 IP Management, TIØ4345 Management of Business Relationships and Networks, TIØ4530, TIØ4531 og TIØ4945.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Aaboen, Lise; La Rocca, Antonella; Lind, Frida; Perna, Andrea; Shih, Tommy. (2017) Starting Up in Business Networks Why Relationships Matter in Entrepreneurship. Palgrave Macmillan. 2017. ISBN 978-1-137-52714-1.

Del av bok/rapport

  • Aadland, Torgeir; Aaboen, Lise. (2018) Systematising higher education: a typology of entrepreneurship education. Entrepreneurship, Innovation and Education Frontiers in European Entrepreneurship Research.
  • Aaboen, Lise; Holmen, Elsebeth; Pedersen, Ann-Charlott. (2017) Initiation of Business Relationships in Start Ups. Starting Up in Business Networks Why Relationships Matter in Entrepreneurship.
  • Aaboen, Lise; La Rocca, Antonella; Lind, Frida; Perna, Andrea; Shih, Tommy. (2017) Introduction: Starting Up in Business Networks — Why Relationships Matter in Entrepreneurship. Starting Up in Business Networks Why Relationships Matter in Entrepreneurship.
  • Aaboen, Lise; Lind, Frida. (2016) Start-ups repositioning in business networks. Entrepreneurial Process and Social Networks — A Dynamic Perspective.