Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser: Inkubatorer, NTBFs, strategi, ressurser, oppstart av kunderelasjoner.

Publikasjoner: Se nedenfor. Se Google scholar for eldre publikasjoner.

Undervisning: TIØ4230 Entreprenørskap og Markedsorientert produktutvikling, TIØ4535 "Klassisk Entreprenørskap", TIØ4536 Innovasjon og entreprenørskap, TIØ4365 IP Management, TIØ4345 Management of Business Relationships and Networks.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Aaboen, Lise; La Rocca, Antonella; Lind, Frida; Perna, Andrea; Shih, Tommy. (2017) Starting Up in Business Networks Why Relationships Matter in Entrepreneurship. Palgrave Macmillan. 2017. ISBN 978-1-137-52714-1.

Del av bok/rapport

  • Aaboen, Lise; Holmen, Elsebeth; Pedersen, Ann-Charlott. (2017) Initiation of Business Relationships in Start Ups. Starting Up in Business Networks Why Relationships Matter in Entrepreneurship.
  • Aaboen, Lise; La Rocca, Antonella; Lind, Frida; Perna, Andrea; Shih, Tommy. (2017) Introduction: Starting Up in Business Networks — Why Relationships Matter in Entrepreneurship. Starting Up in Business Networks Why Relationships Matter in Entrepreneurship.
  • Aaboen, Lise; Lind, Frida. (2016) Start-ups repositioning in business networks. Entrepreneurial Process and Social Networks — A Dynamic Perspective.