Bakgrunn og aktiviteter

 

Kontakt: tlf 46 42 12 82 / 73 55 90 27

 

Bakgrunn:

Ledelse og strategi, NTNU videre, 2016

Forvaltningsrett og juridisk metode, 30 studiepoeng, Folkeuniversitetet, 2014

Arkivkunnskap grunnfag, UiO 2003

Pedagogisk seminar (grunnfag), NTNU 1999

Cand.Philol med hovedfag i historie, NTNU 1998

Cand. Mag (fransk, religionshistorie, historie), UiO 1994

 

Erfaring:

Arkivleder Høgskolen i Sør-Trøndelag 2004-2015

  • Ledet sentralisert arkivtjeneste for Høgskolen i Sør-Trøndelag. Faglig ansvar for arkiv og dokumentasjon for HiST
  • Ansvarlig for ePhorte HiST 2005-2014
  • Ansvarlig for Public360 HiST 2014-15
  • Med i arbeidsgruppe for utarbeidelse av kravspesifikasjon for høgskolesektoren i regi av UNINETT 2011-13
  • Ledet en av tre piloteringer av P360 på vegne av 40 utdannings- og forskningsinstitusjoner 2013
  • Med i nasjonal gruppe for integrasjon melllom FS og arkivsystemer siden 2014

Konsulent Høgskolen i Sør-Trøndelag 1999-2003

  • Ordning av eldre arkiv for avlevering til Statsarkivet. Skrev artikler for Høgskoleavisa

Lektor, Sunnland skole 1998

 

Øvrig:

BOTT SA - medlem av arkivgruppen

Medlem og leder av ulike arkivrelaterte råd i UNINETT (SABARK, prioriteringsrådet for ePhorte)

Glad i faglig nettverking og samarbeid

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Viken, Lisbeth. (2005) Historikk : Ergoterapihøgskolen i Trondheim 1974 - 1989. Aktivitetsperspektiv på dugnad, deltakelse og dagligliv.
  • Zahl, Mari-Anne; Viken, Lisbeth. (2003) Marta Hana og Lilian Bye - to foregangskvinner innen sosialarbeiderutdanningen i Norge. Eriksson, Hans Göran (red.). Fra tårn til kuppel. Sosialt arbeid i utvikling.