Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

 • Cand med. 2000 (Tromsø).
 • PhD klinisk medisin 2012 (NTNU)
 • Spesialist i barne-og ungdomspsykiatri 2015
 • Overlege ved St Olavs Hospital, Avdeling BUP Klinikk
 • Førsteamanuensis ved NTNU, Institutt for Psykisk helse, IPH-
  • Nestleder undervisning (medisinstudiet) ved IPH vår 2017-okt 2020

Interessefelt:

 • Grunn- og etterutdanning av leger
 • Psykisk helse hos barn født med lav fødselsvekt
 • Samhandling rundt barn og unge med psykiske vansker
 • Ledet "Psykiatriprosjektet" ved medisinstudiet ved MH-fakultetet NTNU
 • Ledet prosjekt rettet mot fastleger 
  • Utviklet og ledet kurs i barne og ungdompsykiatri for allmennleger, pediatere og leger i spesialisering i BUP; "Barne og ungdomspsykiatri mellom linjene", kurs gjennomført våren 2015 og våren 2016

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Lund, Line Knutsen. (2012) Mental health in low birth weight individuals approaching adulthood. 2012.