Bakgrunn og aktiviteter

Interessefelt:

  • Psykisk helse hos barn født med lav fødselsvekt
  • Samhandling rundt barn og unge med psykiske vansker

Pågående prosjekt:

  • Prosjekt rettet mot fastleger  rundt samhandling 
  • Utviklet og ledet kurs i barne og ungdompsykiatri for allmennleger, pediatere og leger i spesialisering i BUP; "Barne og ungdomspsykiatri mellom linjene", våren 2015 og våren 2016
  • Bakgrunn:
  • Cand med. 2000 (Tromsø).
  • PhD klinisk medisin 2012 (NTNU)
  • Spesialist i barne-og ungdomspsykiatri 2015

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Lund, Line Knutsen. (2012) Mental health in low birth weight individuals approaching adulthood. 2012.