Bakgrunn og aktiviteter

Ansettelsesforhold

Ansatt rådgiver hos Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Midt-Norge.

 

Curriculum Vitae

  • Rådgiver hos REK midt, NTNU 2014-nå
  • Forsker ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU 2014-2017
  • Førsteamanuensis ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU 2013 (januar-august)
  • Post doktor ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU 2010-2013
  • Ph.d. i molekylær medisin ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU 2004-2009
  • Forskningsopphold ved Department of Genetics, Texas Biomedical Research Institute, San Antonio, Texas, USA, 2005
  • Avdelingsingeniør, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU 2003-2004
  • Sivilingeniør i bioteknologi ved NTNU, 2003
  • Studentassistent in SIK4035 Biopolymer kjemi, Institutt for bioteknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU, 2002

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner