Bakgrunn og aktiviteter

 

Institutt for biologiske fag Ålesund:

- Controller, budsjett/regnskapsoppfølging

- Prosjektøkonomi

- Bestilling, innkjøp, fakturahåndtering

Seksjon for økonomirådgivning:

- Prosjektøkonom for sentrale enheter

- Økonomioppfølging Viserektor i Ålesund