Bakgrunn og aktiviteter

  • Administrerer studentstillinger, attester og utbetaling LAOS.
  • Attestant av reiseregninger/honorarer.
  • Tilgangsavtaler for eksterne og besøkende.
  • Bestilling/booking.
  • Arrangering av konferanser, seminarer, møter.
  • Gjeste-administrasjon.