Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Arbeidsområde

 • Leder for studieseksjonen ved NV-fakultetet
 • Rådgiver for fakultetsledelsen i studierelaterte saker
 • Koordinering av fakultetets samlede studieadministrative aktivitet
 • Sekretær for utdanningsutvalget ved NV
 • Utredning og oppfølging av strategier og handlingsplaner innenfor utdanningsområdet ved NV
 • Rapportering innenfor utdanning (Kvalitetsmeldingen for NV, samt bidrag til teritalrapport til rektor og statusrapport til NVs styre)
 • Oppfølging av utlysninger av prosjektmidler innenfor utdanning
 • Koordienring av studieplanleggingsprosesser ved fakultetet
 • Oppnevning av studieprogramråd
 • Saksbehandling innenfor utdanningsområdet (høringssaker, utredningssaker, studentsaker, HMS)
 • Opptaksrammer for studieprogrammene
 • Utviklingsoppgaver (eks. utdanningskvalitet, rutiner)
 • Deltar i FUS fellesmøter, NTNUs fakultetsforum, Utdanningsutvalget under UHR - Nasjonalt møte for realfagene, dialogmøter med FTV-er og linjeforeningene tilknyttet NV, Samarbeidsforum ved NV, dialogmøter med prorektor, dialogmøter med programrådene ved NV, NTNUs utdanningsutvalg (vara for prodekanen for utdanning)
 • UNIS-kontakt for NTNU
 • Medlem i fakultetets beredskapsgruppe
   

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Hanssen, Lillian; Såstad, Sigurd Mjøen; Flatberg, Kjell Ivar. (2000) Population structure and taxonomy of Sphagnum cuspidatum and S. viride. The Bryologist. vol. 103.
 • Såstad, Sigurd Mjøen; Flatberg, Kjell Ivar; Hanssen, Lillian. (2000) Origin, taxonomy and population structure of the allopolyploid peat moss Sphagnum majus. Plant Systematics and Evolution. vol. 225.