Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er fra 01.02.2021 nestleder ved Utdanningsseksjonen. Eirik S. Haugnes er ny seksjonssjef. Oppgavene beskrevet under vil etter hvert bli fordelt mellom oss. 

 

Leder for Utdanningsseksjonen ved NV-fakultetet

 • Personalansvar
 • Fagansvar

Leder for studieadministrasjonen ved NV (fagansvar for arbeidsmatrisene)

 • Kompetansebygging, herunder rekruttering
 • Forvaltningsoppgaver
 • Utviklingsoppgaver
 • Saksfordeler

Lederstøtte for

 • Fakultetsledelse
 • Instituttledelse
 • Programledelse

Rådgiver for

 • Strategier, handlingsplaner og budsjett innenfor utdanningsområdet ved NV 
 • Rapportering innenfor utdanning (eks. kvalitetsmeldingen)
 • Oppnevning av studieprogramråd ved NV
 • Studieplanleggingsprosesser (akkreditering, studieplan, opptaksrammer)
 • Prosjektmidler innenfor utdanning
 • Saksbehandling innenfor utdanningsområdet (høringssaker, utredningssaker, studentsaker, varslingssaker)
 • Utvikling av nye regler og rutiner

Deltar i 

 • UHR-MNT Utdanningsutvalg (nestleder, nasjonalt forum)
 • NTNUs fakultetsforum (representant)
 • NTNU BEVISST kjernegruppe(representant)
 • NTNU/NV Dialogmøter (med prorektor, studieprogramråd m.fl.)
 • NV Utdanningsutvalg (sekretær)
 • NV Samarbeidsforum (representant)
 • NV Studieforum (leder)
 • NV Utdanningsseksjonen (leder)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Hanssen, Lillian; Såstad, Sigurd Mjøen; Flatberg, Kjell Ivar. (2000) Population structure and taxonomy of Sphagnum cuspidatum and S. viride. The Bryologist. vol. 103.
 • Såstad, Sigurd Mjøen; Flatberg, Kjell Ivar; Hanssen, Lillian. (2000) Origin, taxonomy and population structure of the allopolyploid peat moss Sphagnum majus. Plant Systematics and Evolution. vol. 225.