Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Kibakaya, Lill Kristin Lund; Kløve, Marit Helene. (2007) Second Language Proficiency and the Job Market. A Pilot Study. A Human Touch to Language Testing.
  • Kløve, Marit Helene; Kibakaya, Lill Kristin Lund. (2007) Second Language Proficiency and the Job market. A pilote study. A Human Touch to Language Testing. A collection in honour of Reidun Oanæs Andersen on the occasion of her retirement June 2007.