Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Petersen, Leif Inge Ree; Rojas Gabriel, Manuel. (2017) Journal of Medieval Military History XV: Strategies. Boydell & Brewer. 2017. ISBN 9781783272570.
 • Petersen, Leif Inge. (2013) Siege Warfare and Military Organization in the Successor State (400-800 AD). Byzantium, the West and Islam. Brill Academic Publishers. 2013. ISBN 978-90-04-25199-1. History of Warfare (91).

Del av bok/rapport

 • Petersen, Leif Inge Ree. (2017) In Search of Equilibrium: Byzantium and the Northern Barbarians, 400-800. Journal of Medieval Military History XV: Strategies.
 • Petersen, Leif Inge Ree. (2017) Preface. Journal of Medieval Military History XV: Strategies.
 • Petersen, Leif Inge Ree. (2011) Erik av Pommerns kriger. Norges Kriger - Fra Hafsfjord til Afghanistan.
 • Petersen, Leif Inge Ree. (2011) Kampen om hegemoniet i Norden. Norges Kriger - Fra Hafsfjord til Afghanistan.
 • Petersen, Leif Inge Ree. (2011) Kampen om unionen. Norges Kriger - Fra Hafsfjord til Afghanistan.
 • Petersen, Leif Inge Ree. (2010) Bornhöved, Battle of. The Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and Military Technology.
 • Petersen, Leif Inge Ree. (2010) Helgeå, Battle of. The Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and Military Technology.
 • Petersen, Leif Inge Ree. (2010) Scandinavia: Historiography. The Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and Military Technology.
 • Petersen, Leif Inge Ree. (2010) Scandinavia: Narrative. The Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and Military Technology.

Rapport/avhandling

 • Petersen, Leif Inge Ree; Wahlgren, Staffan. (2011) Siege Warfare in the Successor States: Byzantium, the West, and Islam, 400-800 A.D. Volum I; Volum II: Corpus Obsidionum. 2011. ISBN 978-82-471-3238-8. Doktoravhandlinger ved NTNU (327).