Lars Johan Sandvik

Overingeniør Institutt for geovitenskap og petroleum
73594943 91897312
PTS Paviljong, Valgrinda, S.P.Andersensvei 15A

Bakgrunn og aktiviteter