Bakgrunn og aktiviteter

Lege i spesialisering i indremedisin og kardiologi, Sykehuset Levanger. PhD Stipendiat CIUS/ISB NTNU - forsker på klinisk bruk av ultralyd. 
Prosjekttittel: Klinisk utprøving av ny ultralydteknologi for bedre kardiovaskulær kartlegging av pasienter med hjerneslag og TIA. 
 
 
Bakgrunn:
2012 Cand. med. NTNU 
2012-2013 Turnustjeneste Sykehuset Levanger 
2013-2014 Distriktstjeneste Skogn Legesenter 
2014- Lege i spesialisering ved medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger 
2016- PhD Stipendiat ved CIUS/ISB NTNU
 
Div. 
2008-2009 Kultursjef UKA -09

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner