Bakgrunn og aktiviteter

Jeg leder administrasjonen ved fakultetet for arkitektur og design.