Bakgrunn og aktiviteter

Jeg leder administrasjonen ved fakultetet for arkitektur og design. Jeg har personalansvar for de ansatte i seksjonen. Dette innebærer ansvar for ansatte som jobber innenfor HR-, økonomi-,HMS-, forskning og innovasjon, kommunikasjon, lederstøtte, IT og verksted. Jeg ivaretar og utfører arbeidsledelse innen for seksjonens ansvarsområder samt resultatansvar.